Cracow Duo

Kalinowski & Szlezer
cello & piano duo

Prestiżowy magazyn The Strad napisał o nich: „Kalinowski i Szlezer, przyjaciele z czasów dzieciństwa, dysponują wyjątkowo naturalnym darem wzajemnego porozumienia, a ich grę cechuje zwracająca uwagę jakość wykonania, która nadaje życie muzyce.”

Artystów połączyła edukacja w Krakowie i Paryżu. Artyści - jako zespół Cracow Duo - występują razem już blisko piętnaście lat. W ciągu tego czasu zyskali sobie uznanie publiczności, w tym krytyków polskich i zagranicznych.

Curriculum Vitae